oznam

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

Riaditeľka Gymnázia Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina Mgr. Anna Borbuliaková vyhlasuje v zmysle § 66 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2020/2021

2. kolo prijímacích skúšok.

Prihlášky prijímame do 19. júna 2020 (piatok)

Pridaj komentár