Všetky príspevky admin

Olympiáda zo slovenského jazyka

Po dlhšej pauze sa v školskom roku 2008/2009 obnovila tradícia olympiády zo slovenského jazyka – oficiálne sa uskutočnil prvý ročník tejto olympiády v novej podobe. Školského kola sa zúčastnilo 13 študentov, ktorí absolvovali písomné testy zamerané na znalosť materinského jazyka, ale aj na všeobecnú čitateľskú gramotnosť a praktické jazykové zručnosti. Príjemným prekvapením pre vyučujúcich bol záujem a účasť študentov obchodnej akadémie, ktorí sa stali svojim spolužiakom z gymnázia rovnocennými súpermi. Pokračovať v čítaní Olympiáda zo slovenského jazyka

Školské kolo Geografickej olympiády

V dňoch 8. – 9. 12. 2008 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Školské kolo pozostávalo z monotematickej a teoretickej časti, z miestnej krajiny a praktickej časti. Geografickej olympiády sa zúčastňuje už tradične veľký počet záujemcov. Súťažilo sa v troch kategóriách a svoje sily si zmerali žiaci zo sekundy, tercie a kvarty. Žiaci si tu overia svoje vedomosti získané na hodinách geografie, z encyklopédií a iných zdrojov informácií. Zároveň si vyskúšajú aj svoje praktické zručnosti pri práci s atlasom. Na okresné kolo postúpia len tí najlepší so všeobecným prehľadom. Postupujúcim študentom želáme veľa úspechov na okresnom kole. Pokračovať v čítaní Školské kolo Geografickej olympiády

SCOOLCUP v stolnom tenise študentov stredných škôl

Dňa 5.12.2008 sa v Kalinove uskutočnilo Krajské kolo SCOOLCUPu v stolnom tenise za účasti 24 chlapcov z 11 stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Chlapci boli rozdelení do 6 skupín, z ktorých prví dvaja postupovali do pavúka kde sa bojovalo systémom KO. Z našej školy sa zúčastnili turnaja Andrej Slováčik 2.G (1. miesto), Lukáš Haluz 4.G (2. miesto) a Lukáš Siekela 2.G (4. miesto). Pokračovať v čítaní SCOOLCUP v stolnom tenise študentov stredných škôl