Všetky príspevky admin

Práce v areáli školy pokračujú

Aj vďaka finančnej podpore svojho zriaďovateľa – Banskobystrického samosprávneho kraja môžu pokračovať práce na úprave okolia školy. Ten poskytol finančné prostriedky ZRŠ pri GAS a OA v Krupine a tak sa mohli urobiť chodníky v severnej časti školského dvora a taktiež spevnené plochy pred bočnými schodiskami. Aj s pomocou mechanizmov Way Industry sa začala budovať prístupová cesta do školskej jedálne. Tá sa však dokončí len po realizácii stavby „Pavilónu učební pre Obchodnú akadémiu“. V tomto kalendárnom roku by sa malo preinvestovať 1 mil. Sk. Dokončiť by sa mala v 1. polroku roku 2009, kedy by škola mala osláviť 15. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa vydá aj publikácia, ktorá bude zachytávať významné úspechy školy a priblíži čitateľom ďalšie informácie zo svojej 15 –ročnej histórie. Aj vydanie tejto publikácie podporil zriaďovateľ BBSK. Ďalšie finančné prostriedky by mala škola získať od sponzorov a ZRŠ pri GAS a OA v Krupine. Pokračovať v čítaní Práce v areáli školy pokračujú

S eurom do Európy

Skutočnosť, že našu spoločnosť čaká veľká zmena v podobe zavedenia novej meny sa odrazila aj na monotematickom zameraní už VI. Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine 21.11.2008. Študenti 2.G spolu so svojimi učiteľkami Annou Mackovou a Jankou Izákovou spracovali už v júni 2008 projekt S eurom do Európy. Jeho cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov a okolia o aktuálne témy v spoločnosti, o Európsku úniu a Európsky parlament. Pokračovať v čítaní S eurom do Európy