Všetky príspevky admin

Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise

Krupina sa stala 9. apríla 2008 miestom, kde sa stretli najlepšie študentské družstvá stredných škôl na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise. Slávnostného otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili – predseda SAŠŠ prof. Anton Javorka, riaditeľka CVČ Junior Banská Bystrica Mgr. Katarína Bursová, primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. Všetkých účastníkov privítal riaditeľ Gymnázia A. Sládkoviča a Obchodnej akadémie Mgr. Ján Slosiarik. V kultúrnom programe vystúpili folklórny súbor Vartášik a tanečná skupina FRESH, ktorá aktívne pracuje v CVČ Domček v Krupine. Pokračovať v čítaní Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise

Stredoškolská odborná činnosť – 30. ročník

Študenti stredných škôl sa každoročne zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti. SOČ je prehliadkou mimoškolskej činnosti študentov, ktorí touto formou riešia úlohy z viacerých oblastí prírodných a spoločenských vied, ekonomiky, zdravotníctva, kultúry a umenia. Výsledkom ich činnosti je samostatná práca, ktorú študenti predkladajú na odborné posúdenie. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, na ktorých žiaci prezentujú svoje práce a obhajujú ich pred odbornou komisiou. Súťažné prehliadky sú jednotné v celej Slovenskej republike a poriadajú sa každoročne. V tomto školskom roku je to jubilejný 30. ročník. Pokračovať v čítaní Stredoškolská odborná činnosť – 30. ročník