20180205_113842-1

BESEDA O EURÓPSKEJ ÚNII A NATO

Dňa 5. 2. 2018 sme mali možnosť na našej škole privítať dve významné osobnosti.  Ing. Andreja Bána, vášnivého fotografa, novinára a cestovateľa. Jeho druhým domovom je Balkán a prináša reportáže prevažne z krízových oblastí  sveta.  Je držiteľom mnohých novinárskych ocenení a zakladateľom organizácie Človek v ohrození, ktorá pomáha ľuďom, ktorí trpia v dôsledku vojen, žijú v chudobe, v autoritatívnych režimoch a podobne. V úvode sa slova zhostil Andrej Bán, ktorý nám predstavil o čom diskusia bude a uviedol svojho kolegu p. Prof. Jozefa Bátoru, PhD., ktorý pôsobí na Katedre politológie FiF UK v Bratislave od septembra 2015. Je odborníkom na zahraničnú politiku EÚ a zmeny v euroatlantickej bezpečnostnej architektúre. Beseda sa venovala trom témam. Prvou témou boli vojny, ktoré lomcovali Európou v 20. storočí. Prierezom rôznych konfliktov 20. storočia a príčin vzniku konfliktov sme sa dostali k významu pojmu Európska únia. Druhou témou bol význam EÚ pre našich študentov. Andrej Bán položil p. Prof. Bátorovi otázku: Čo môžu mať študenti z Európskej únie, aký to má pre nich význam, členstvo Slovenska v EÚ? P. Prof. Bátora hovoril o význame v EÚ, že môžeme slobodne cestovať, slobodne sa vzdelávať, žiť v podstate silnej demokracii. Ďalej sa diskusia venovala následkom vystúpenia Slovenska z EÚ, téme NATO, či je pre nás a západ Rusko hrozbou, čo je hybridná vojna. V závere sa bol priestor na otázky študentov. Študent  Tomáš Kohút (4.G) sa spýtal ako bolo Rusko potrestané za obsadenie Krymu. Peťo Očenáš (4.G) sa spýtal na tému migrácie, na  smery migrácie najbližšie roky a  aké budú kvóty. A študenta Braňa Priadku (3.G) zaujímal prospech NATO z členstva takej malej krajiny ako je Slovensko. Celá diskusia bola pre všetkých zúčastnených veľmi obohacujúca.  Sme veľmi radi, že sme na pôde našej školy mohli privítať takéto fundované osobnosti. Veď študenti nemajú možnosť každý deň diskutovať s takýmito odborníkmi na rôzne témy z  medzinárodných  vzťahov.

Mgr. Oľga Gajdošíková

Záznam diskusie si môžete pozrieť tu

 

BESEDA O EURÓPSKEJ ÚNII A NATO

Pridaj komentár