Archív kategorií: Aktuality

Deň študentstva

Hoci Deň študentstva si pripomíname 17. novembra, študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča a Obchodnej akadémie ho oslávili už v piatok 16. novembra. Aj tento rok bol pre študentov pripravený zaujímavý program, ktorý sa začal príhovorom členov študentskej rady. Po ňom nasledovalo vyhodnotenie každoročnej ankety o „Naj“ profesora. Najkrajší úsmev má RNDr. Slobodová, najvtipnejší je PhDr. Hromadík, profesor s najlepším prístupom je Mgr. Oremová, učivo vie najlepšie vysvetliť Mgr. Vereš a najsympatickejšia je p. Andrea Oremová. Pokračovať v čítaní Deň študentstva

Anglicko – Spolupráca Gymnázia v Šahách a Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine prináša svoje „ovocie“

Už niekoľko rokov pretrváva spolupráca týchto dvoch neveľkých, ale pre región Hontu veľmi dôležitých škôl. Vzájomné stretnutia žiakov i učiteľov na športových podujatiach už dopĺňajú ich spoločné projekty. Veľmi aktívne sú v tomto smere predmetové komisie cudzích jazykov. Vyučujúce anglického jazyka v októbri uskutočnili už druhý spoločný projekt. Navštívili spolu so svojimi žiakmi juh Anglicka – mestečko Hastings. Mali tu možnosť spoznávať historické pamiatky i prírodné krásy tejto časti krajiny. Okrem toho ich pobyt bol zameraný aj na zlepšenie sa v angličtine v Majors School of English, kde sa im päť dopoludní venovali skúsení anglickí lektori. Pokračovať v čítaní Anglicko – Spolupráca Gymnázia v Šahách a Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine prináša svoje „ovocie“

Matematický víkend v Drieňove

V dňoch 28. – 29. septembra 2007 sa konal druhý ročník Matematického víkendu v Drieňove. Zúčastnilo sa ho 20 úspešných riešiteľov matematických súťaží v uplynulom školskom roku v našom okrese. CVČ Domček v spolupráci s predmetovou komisiou matematiky na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine pripravili toto po

dujatie s cieľom priblížiť 11 – 15 ročným žiakom zaujímavé problémy v matematike a motivovať ich do ďalšej úspešnej práce v matematických súťažiach. Pre zúčastnených pedagógov to bola príležitosť si vymeniť skúsenosti z práce s nadanými žiakmi. Škoda, že z niektorých ZŠ neprišli všetky pozvané deti, pre ktoré bol tento víkend odmenou za výborné umiestnenie v súťažiach. Pokračovať v čítaní Matematický víkend v Drieňove