30715129_449789878813955_1256901151014518784_n

DEŇ ZEME 2018

Deň Zeme je deň venovaný záchrane a obnove našej planéty.  Každý rok sa ľudia 20. apríla na celej Zemi snažia aspoň o malý skutok venovaný priestoru v ktorom žijeme. Naša škola sa každoročne zapája rôznymi aktivitami s cieľom upraviť a zveľadiť naše mesto.  Ani tento rok to nebolo inak.  Dňa Zeme sa zúčastnili študenti 1. a 2. ročníka, ktorí strávili tento krásny a slnečný deň v Dubovom háji Gymnázia A. Sládkoviča.  Ich úlohou bolo vyčistiť trávnatú plochu, kde sú vysadené duby. Študenti 3. ročníka čistili  ulice nášho mesta od odpadkov. Vybraní študenti našej školy sa zúčastnili aktivít v CVČ Domček, kde na jednotlivých stanovištiach pomáhali detičkám materských a základných škôl k prehĺbeniu vedomostí o našej planéte.

Sme radi, že sme mali možnosť pripomenúť si  tento ekologický sviatok, ktorý upozorňuje nás všetkých na ochranu životného prostredia, ktoré nás obklopuje.

Mgr. Oľga  Gajdošíková

 

DEŇ ZEME 2018

Pridaj komentár