pizap.com15120759923884

DOD na gymnáziu

DOD. Veľký deň pre každú školu. V tento deň sa otvoria brány školy pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť o živote školy, ktorú chcú v budúcnosti navštevovať. Samozrejme aj Gymnázium A. Sládkoviča sa každoročne  teší na návštevu ôsmakov a deviatakov zo základných škôl z celého okresu Krupina.  29. novembra 2017 sme mali možnosť na pôde našej školy privítať až 180 žiakov základných škôl z Krupiny, Bzovíka, Senohradu, Hontianskych Nemiec, Sebechlieb, Hontianskych Moraviec.  Ďakujeme aj rodičom, ktorí si našli čas a prišli sa pozrieť tiež. Žiakov v úvode čakala prezenčná listina, kde sa podpisom zapísali a obdržali pero a informačné letáky o našej škole. Čakal na nich program plný aktivít v podaní našich študentov. Mali možnosť si pozrieť pútavé a efektné pokusy v našom novom chemickom laboratóriu, zážitkovú hodinu o Ázii na geografii, zaujímavú hodinu angličtiny, prácu s mikroskopom a pitvanie na biológii, pokusy na fyzike a robotiku na hodine informatiky, kde im bol predstavený robot, ktorého vytvorili naši študenti. Žiakov čakala aj miestnosť s počítačmi, kde si mali možnosť vyskúšať testy, pracovné listy, či prezentácie z jednotlivých predmetov.  Počas jednotlivých stanovíšť mali žiaci možnosť prezrieť si interiér našej školy a oboznámení boli nielen s vyučovacím procesom na našom gymnáziu, ale aj so všetkými aktivitami, ktoré organizujeme.

Ďakujeme zúčastneným žiakom, ďakujeme našim študentom za ich aktivity.

Mgr. Gajdošíková Oľga

Ďalšie fotografie nájdete tu

DOD na gymnáziu

Pridaj komentár