20190123_142227

Gymnazisti sa zúčastnili MsZ v Krupine

23. januára 2018 sa študenti 3. ročníka, Miroslav Ištván a Natália Gálová, zúčastnili mestského zastupiteľstva. V rámci zapojenia sa do súťaže Roadshow 2018 sa predstavili s projektom REKONŠTRUKCIA MÚZEA ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE. Poslancom nášho mesta priblížili projektový zámer na rekonštrukciu a celkové zatraktívnenie múzea pre verejnosť. Natália Gálová: „Hoci sa jedná o fiktívny projekt, poslanci pripustili možnosť rekonštrukcie múzea a následne jeho zatraktívnenie aj s pomocou nášho projektového plánu. Po prezentácii projektu nasledovali zvedavé otázky ohľadom možnej realizácie zámeru. Ďakujeme pani riaditeľke, pánovi primátorovi a poslancom mesta za možnosť odprezentovať náš projekt a ukázať tým, že aj mladí ľudia majú záujem spraviť niečo pre toto mesto.“

Mgr. Anna Borbuliaková, viceprimátorka mesta Krupina, riaditeľka GAS Krupina a SOŠOaS:
Riaditeľka

„Žiaci svojou prezentáciou zaujali poslancov mesta, primátora mesta ako aj pracovníkov múzea, projektového oddelenia mesta Krupina a oddelenia výstavby. Rôznymi otázkami zisťovali ako žiaci  pri vypracovaní projektu postupovali. V rámci diskusie sme zistili, že reálne schválený projekt na rekonštrukciu  múzea, ktorý podávala projektová manažérka Ing. Dajana Beláková, sa v konečnej hodnote  financií potrebných na rekonštrukciu  múzea zhodoval  s fiktívnym  rozpočtom projektu  žiakov  GAS.  Mňa ako riaditeľku GAS  a viceprimátorku mesta  potešilo, že zástupcovia kladne hodnotili prácu žiakov ako aj to, že boli informovaní aj o neformálnom vzdelávaní žiakov školy  v oblasti podávania  projektov. Je to vzdelávanie žiakov, ktoré im v budúcnosti pomôže v ich ďalšom uplatnení sa.“


Mgr. Martin Selecký, poslanec MsZ Krupina:
Ing. Martin Selecký

„Veľmi milá aktivita študentov,  projekt rozpracovaný podrobne po jednotlivých položkách, perfektná vizualizácia, rozpočet takmer rovnaký ako si dali vypracovať na mestskom úrade. Výborné vystupovanie a reagovanie na otázky poslancov, držím palce.“

Zdroj: https://www.krupina.sk/poslanci-mestskeho-zastupitelstva

 

20190123_142227

20190123_142243

20190123_142245

20190123_142254

Pridaj komentár