Matematický víkend v Drieňove

V dňoch 28. – 29. septembra 2007 sa konal druhý ročník Matematického víkendu v Drieňove. Zúčastnilo sa ho 20 úspešných riešiteľov matematických súťaží v uplynulom školskom roku v našom okrese. CVČ Domček v spolupráci s predmetovou komisiou matematiky na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine pripravili toto po

dujatie s cieľom priblížiť 11 – 15 ročným žiakom zaujímavé problémy v matematike a motivovať ich do ďalšej úspešnej práce v matematických súťažiach. Pre zúčastnených pedagógov to bola príležitosť si vymeniť skúsenosti z práce s nadanými žiakmi. Škoda, že z niektorých ZŠ neprišli všetky pozvané deti, pre ktoré bol tento víkend odmenou za výborné umiestnenie v súťažiach.

 

Pre žiakov bol pripravený zaujímavý program: matematické prednášky a tvorivé dielne v podaní pani Holíkovej, pani Stankovičovej a pána Nemca ako aj študentov Radky Kresanovej, Katky Miškovovej, Martušky Nemcovej a Terky Mokošovej. O voľný čas medzi prednáškami sa postaral pán Pavlenda z Domčeka.

Toto podujatie sa konalo druhýkrát, atmosféra na ňom bola veľmi dobrá a všetci zúčastnení prejavili túžbu ešte raz si niečo podobné zopakovať. Veríme, že v začatej tradícii budeme pokračovať a ďakujeme učiteľom ZŠ, ktorí sa na akcii zúčastnili.

RNDr. Viera Holíková, Mgr. Dana Stankovičová

Pridaj komentár