Svetlana Botlová

Naša študentka Svetlana druhá v krajskom kole biologickej olympiády kategórie A

Dnes, keď si pripomíname Deň učiteľov, dozvedeli sme sa skvelú správu. Naša maturantka Svetlana Botlová sa umiestnila na 2.mieste v krajskom kole biologickej olympiády kategórie A a postupuje do celoslovenského kola , ktoré sa uskutoční koncom apríla. Krajské kolo biologickej olympiády sa konalo dňa 26.3. 2019 v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Súťaž pozostávala z testu a dvoch praktických cvičení. Test preveril poznatky z hodín biológie ako aj čítanie s porozumením v tejto oblasti. V prvej praktickej úlohe sa žiaci mohli vžiť do kože vedca vyvíjajúceho vakcínu, poodhaliť tajomstvá zloženia, ale tiež následného testovania vakcíny. Druhá praktická časť prebiehala v laboratóriu, kde mali žiaci za úlohu pozorovať jednobunkové riasy a vypracovať rôzne úlohy zamerané na túto oblasť.
Vyzerá to, že našu Svetlanu čakajú aktívne mesiace – celoštátne kolo biologickej olympiády, ústne maturitné skúšky a do tretice reprezentácia Slovenska na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad 2019 v USA. Prajeme jej veľa šťastia a úspechov. Ďakujeme za excelentnú reprezentáciu nášho gymnázia. Nech sa Ti darí

Fedešová Anna, PaedDr.

Pridaj komentár