Naša študentka v TOP 5 projektov

Naša študentka Natália Gálová sa umiestnila v TOP 5 projektov Veľvyslanectvo mladých 2018/2019 a postúpila do celoslovenského finále. Finále projektu sa konalo 10.6. 2019 v hoteli Hilton v Bratislave pod záštitou predsedu BSK Mgr. Juraja Drobu a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej. Projekt s názvom Relaxing Zone vypracovala v anglickom jazyku, čo bolo podmienkou tejto súťaže, a konzultovala s vyučujúcou anglického jazyka Mgr. Adrianou Korčokovou. Cieľom projektu je vybudovanie relaxačnej zóny v areáli parku našej školy nielen pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť nášho mesta. Veríme, že sa nám v spolupráci s vedením školy, mesta a uvedených sponzorov podarí tento projekt v budúcnosti zrealizovať. Ďakujeme Natálii za reprezentáciu školy.

Pridaj komentár