IMG_0184-1

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK NA GYMNÁZIU PLNÝ NOVINIEK

Po dvojmesačnom oddychu študentov a pedagógov sa dnes začal nový školský rok 2018/2019. Nový školský rok sme odštartovali aj na našom gymnáziu. Tento rok čaká našu školu množstvo noviniek, ktoré nielen zvýšia úroveň vzdelávania našich študentov, ale aj zdokonalia priestory, kde sa naši študenti vzdelávajú. Hodín biológie a informatiky sa ujmú odborníci z vysokých škôl a praxe v rámci projektu, ktorý nám schválil BBSK.  Projekt sa bude realizovať cez OZ Harpúna prostredníctvom inovatívnej vyučovacej  metódy eduScrum. Táto metóda v sebe integruje všetky atribúty moderného vzdelávania, ktoré menia tradičné roly učiteľa a žiaka v triede. Ani priestory školy neostanú bez inovácie.  Telocvičňu našej školy čaká rekonštrukcia a nové technické vybavenie. Ďalšou zmenou, ktorá sa zapíše do kroniky našej školy je nové vedenie. Od tohto školského roka bude nášmu gymnáziu šéfovať nová pani riaditeľka Mgr. Anna Borbuliaková, ktorá sa tak do kroniky školy zapíše ako deviata riaditeľka a druhá žena na tomto poste. Jej zástupcom bude Mgr. Karol Vereš.  Pedagogický zbor sa rozšíril aj o novú posilu. Sme radi, že sme mohli privítať novú pedagogičku Mgr. Zuzanu Holosovú, ktorá bude vyučovať slovenský a francúzsky jazyk.
Každý rok  je novinkou na škole trieda prvákov. Sme radi, že študenti základných škôl si vybrali naše gymnázium a mali sme možnosť privítať triedu 1.G, ktorej triednou bude RNDr. Viera Holíková.
Otvorenie nového školského roka sa konalo v telocvični, kde sa stretli všetci študenti a pedagógovia školy. V úvode zaznela štátna hymna a príhovor pani riaditeľky, v ktorom privítala všetkých prítomných, predstavila pedagogický zbor a uviedla aktivity a novinky, ktoré školu čakajú.  Samozrejme študentom popriala úspešný školský rok a pedagógom veľa síl a energie vo vyučovacom procese.

Mgr. Oľga Gajdošíková

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Pridaj komentár