oznam

Oznam – triednické rodičovské združenie

Oznamujeme Vám, že 26. októbra 2021 (utorok) sa uskutoční triednické rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 hod. v jednotlivých (ročníkových) triedach.

Program:

·        Organizácia šk. roka 2021/2022

·        Voľby ZRŠ (triedni dôverníci)

·        Voľby RŠ

·        Vyhodnotenie financovania ZRŠ za šk. rok 2020/2021

·        Schválenie príspevku ZRŠ

·        Rôzne

 

Prosíme rodičov, aby v ten deň odovzdali písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (v prípade vstupu rodiča  do budovy školy) buď prostredníctvom edupage alebo osobne. Zároveň dodržiavali všetky pokyny na zabezpečenie bezpečného priebehu združenia.

Pridaj komentár