Olympiáda zo slovenského jazyka

Po dlhšej pauze sa v školskom roku 2008/2009 obnovila tradícia olympiády zo slovenského jazyka – oficiálne sa uskutočnil prvý ročník tejto olympiády v novej podobe. Školského kola sa zúčastnilo 13 študentov, ktorí absolvovali písomné testy zamerané na znalosť materinského jazyka, ale aj na všeobecnú čitateľskú gramotnosť a praktické jazykové zručnosti. Príjemným prekvapením pre vyučujúcich bol záujem a účasť študentov obchodnej akadémie, ktorí sa stali svojim spolužiakom z gymnázia rovnocennými súpermi. Pokračovať v čítaní Olympiáda zo slovenského jazyka

Školské kolo Geografickej olympiády

V dňoch 8. – 9. 12. 2008 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Školské kolo pozostávalo z monotematickej a teoretickej časti, z miestnej krajiny a praktickej časti. Geografickej olympiády sa zúčastňuje už tradične veľký počet záujemcov. Súťažilo sa v troch kategóriách a svoje sily si zmerali žiaci zo sekundy, tercie a kvarty. Žiaci si tu overia svoje vedomosti získané na hodinách geografie, z encyklopédií a iných zdrojov informácií. Zároveň si vyskúšajú aj svoje praktické zručnosti pri práci s atlasom. Na okresné kolo postúpia len tí najlepší so všeobecným prehľadom. Postupujúcim študentom želáme veľa úspechov na okresnom kole. Pokračovať v čítaní Školské kolo Geografickej olympiády

SCOOLCUP v stolnom tenise študentov stredných škôl

Dňa 5.12.2008 sa v Kalinove uskutočnilo Krajské kolo SCOOLCUPu v stolnom tenise za účasti 24 chlapcov z 11 stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Chlapci boli rozdelení do 6 skupín, z ktorých prví dvaja postupovali do pavúka kde sa bojovalo systémom KO. Z našej školy sa zúčastnili turnaja Andrej Slováčik 2.G (1. miesto), Lukáš Haluz 4.G (2. miesto) a Lukáš Siekela 2.G (4. miesto). Pokračovať v čítaní SCOOLCUP v stolnom tenise študentov stredných škôl

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK

Na základe zákona č. 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
zodpovednou osobou pri preverovaní podnetov je Ing. Michal Kňažek.

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close