iBobor 2008

Nová informatická súťaž – Informatický bobor (Bebras) vznikla v roku 2004 v Litve, odvtedy sa rozšírila do ďalších európskych krajín. V školskom roku 2007/2008 sa okrem Litvy konala aj v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku a na Slovensku a zapojilo sa do nej viac než 48 000 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Pokračovať v čítaní iBobor 2008

Krupinskí pedagógovia opäť na návšteve v Šahách

Stalo sa už peknou tradíciou, že po účasti žiakov na Ipeľskom pohári v Šahách nasleduje návšteva pedagógov Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine k priateľom na Šahanskom gymnáziu. Ich vzájomné priateľské kontakty nenarušilo ani momentálne napätie v maďarskoslovenských vzťahoch. Športové zápolenia vo volejbale a futbale dávajú síce dostatočný náboj pre vzrušujúce chvíle, ale oba zápasy skončili priateľským podaním rúk. Pokračovať v čítaní Krupinskí pedagógovia opäť na návšteve v Šahách

Súťaž mladých záchranárov

Dňa 9. 10. 2008 sa na futbalovom štadióne TJ MŠK v Krupine konalo okresné kolo v súťaži mladých záchranárov Civilnej ochrany. Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine reprezentovali žiaci kvarty ako štvorčlenné družstvo v zložení: Pillerová Miriam, Grajciarová Ľudmila, Ambroš Peter, Poláček Ján. Do súťaže bolo zapojených 8 družstiev. Naše družstvo sa umiestnilo na 3. mieste. Súťažilo sa v skvelej atmosfére, ku ktorej prispelo aj nádherné slnečné počasie, organizátori a rozhodcovia. Súťažiaci museli prejaviť praktické zručnosti a teoretické vedomosti. Víťazi na 1., 2. a 3. mieste dostali od organizátora OÚ vo Zvolene odbor CO a KR s prispením sponzorov hodnotné vecné ceny. Pokračovať v čítaní Súťaž mladých záchranárov

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK

Na základe zákona č. 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
zodpovednou osobou pri preverovaní podnetov je Ing. Michal Kňažek.

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close