Stredoškolská odborná činnosť – 30. ročník

Študenti stredných škôl sa každoročne zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti. SOČ je prehliadkou mimoškolskej činnosti študentov, ktorí touto formou riešia úlohy z viacerých oblastí prírodných a spoločenských vied, ekonomiky, zdravotníctva, kultúry a umenia. Výsledkom ich činnosti je samostatná práca, ktorú študenti predkladajú na odborné posúdenie. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, na ktorých žiaci prezentujú svoje práce a obhajujú ich pred odbornou komisiou. Súťažné prehliadky sú jednotné v celej Slovenskej republike a poriadajú sa každoročne. V tomto školskom roku je to jubilejný 30. ročník. Pokračovať v čítaní Stredoškolská odborná činnosť – 30. ročník

Odhalenie busty – významný deň v živote školy

V piatok 30. novembra, sa zapíše medzi významné dni v živote Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine. Škola, ktorá nesie v názve meno svojho rodáka, romantického básnika Andreja Sládkoviča, mu vzdala v tento deň hold odhalením busty na nádvorí školy. Busta je dielom riaditeľa Kultúrneho centra v Krupine Jána Aľakšu. Pokračovať v čítaní Odhalenie busty – významný deň v živote školy

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK

Na základe zákona č. 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
zodpovednou osobou pri preverovaní podnetov je Ing. Michal Kňažek.

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close