Krupinskí gymnazisti opäť úspešní v Šahách

V dňoch 25. – 26.9.2008 sa študenti GAS v Krupine zúčastnili volejbalového a futbalového turnaja o „Ipeľský pohár“ v Šahách. Bol to už 36. ročník, ktorý organizuje mesto Šahy, Gymnázium Šahy a Gymnázium s vyučovaním jazykom maďarským Šahy. Na tomto vydarenom podujatí sa zúčastnili okrem našich študentov i študenti všetkých stredných škôl v Šahách, aj študenti družobného gymnázia z Valašského Meziřičí z Čiech a z Maďarska. Pokračovať v čítaní Krupinskí gymnazisti opäť úspešní v Šahách

Hviezdny výlet

Študenti nižších tried osemročného gymnázia, ktorí v minulom školskom roku úspešne reprezentovali školu na rôznych súťažiach sa mohli zaujímavým spôsobom inšpirovať do reprezentácie školy aj v tomto školskom roku. Vedenie Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine ich pozvalo na Hviezdny výlet, ktorý zorganizovali učitelia predmetových komisií matematiky, prírodovedných predmetov a telesnej výchovy. Pokračovať v čítaní Hviezdny výlet

Čo očakávame od nového školského roku 2008/09

Tento rok začíname s veľkými predsavzatiami. V prvom rade treba spomenúť, že Ministerstvo školstva pripravilo pre školy nový školský zákon. A tak začneme v prvých ročníkoch učiť podľa vlastných školských vzdelávacích programov. Všetci vyučujúci sa na tieto zmeny zodpovedne pripravili. Ďalej chceme výrazným spôsobom zlepšiť podmienky na vyučovanie pre žiakov učiacich sa v drevenom pavilóne. Opäť budeme mať v areáli školy stavbárov a náš školský rok a vyučovanie bude týmto určite ovplyvnené. Verím však, že sa nám to spoločným úsilím, podobne ako tomu bolo po minulé roky pri patričnej dávke pochopenia a trpezlivosti, podarí zvládnuť. Osobne si myslím, že to bude pekný darček našej obchodnej akadémii, ktorej 15. výročie vzniku si pripomenieme slávnostnou akadémiou a vydaním publikácie. Pokračovať v čítaní Čo očakávame od nového školského roku 2008/09

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK

Na základe zákona č. 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
zodpovednou osobou pri preverovaní podnetov je Ing. Michal Kňažek.

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close