Konáme v oblasti zmeny klímy

Konáme v oblasti zmeny klímy – schválenie 

Program SK-Klíma

Iceland Lichtenstein norway grants          logo MŽP

Náš projekt  “Konáme v oblasti zmeny klímy”, získal grant z Nórska v sume 22 212 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 1500 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Cieľom projektu je podpora edukačných projektov škôl na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy, založených na mäkkých opatreniach v prepojení na praktickú implementáciu tvrdých technických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch. Cieľom je podporiť zakomponovanie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov ako prispieť k zmierneniu klimatických zmien a ako sa pripraviť na dôsledky zmeny klímy v každodennom živote do environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov vrátane osvety pre širokú verejnosť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

Informácie o našom projekte:

Správca programu:  Ministerstvo životného prostredia SR web
Prijímateľ:  Gymnázium Andreja Sládkoviča

Projektový partneri:
Partner 1: Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krupina
Partner 2:  Mestské lesy s.r.o. Krupina
Partner 3: Mesto Krupina

Partnerská dohoda k projektu “Konáme v oblasti zmeny klímy” číslo ACC03P15 je zverejnená tu

Výstup projektu: zvýšená odolnosť voči zmene klíme a schopnosť reagovať na zmenu klímy v rámci cieľových území

Aktivity:
1. Environmentálne vzdelávanie: aktualizácia učebných osnov, zapracovanie prvkov enviro výchovy do predmetov fyzika, chémia, biológia, zdravý životný štýl. Vypracovanie pracovných listov atď.
2. Vybudovanie eko-pedagogických/školiacich oblastí: vybudovanie pocitového chodníka, vybudovanie náučného chodníka, budovanie hmyzích domčekov.
3. Úspora energie, podpora vhodnej mikroklímy: využitie solárnej energie na vonkajšie osvetlenie školského areálu. Podpora vhodnej mikroklímy pre žiakov – fontána poháňaná slnečnou energiou.
4. Prvky zelenej infraštruktúry – zelená stena: vybudovanie zelenej steny vo vnútri areálu školy.
5. Vybavenie na triedenie odpadu: inštalácia zberných košov na triedenie odpadu a kompostovanie. Inštalácia povrchových zberných nádob na dažďovú vodu.
6. Zvýšenie podielu zelene:  partner č. 1 – výsadba drevín
7. Aktivity na zvyšovanie povedomia, propagácia: šírenie propagácie
8. Publicita a prierezové aktivity: sledovanie kvality ovzdušia, zrážok a vody. Prezentácia na webe atď.

Environmentálne vzdelávanie – učebné osnovy:

Zdravý životný štýl

Environmentálna výchova

Biologia

Fyzika

Chémia

Pozvánka

Prezentácia na konferenciu školy

Záznam z konferencie

Konáme v oblasti zmeny klímy

V rámci nášho Environ projektu : „Konáme v oblasti zmeny klímy  .“ (ClimaEdu).

Žiaci GAS Krupina, SOŠOaS Krupina, spoločne so žiakmi  Základnej školy J. C. Hronského,  dňa 15. 11. 2021 vysádzali v parku základnej školy dreviny a rastliny na budovanie parkovej zelene školy.

Aktivity Environ projektu
Štvrté poschodie - zeleň.

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close