bty

PUSTÝ HRAD

Študenti 3. ročníka sa každý rok zúčastňujú aktivít v súvislosti s výučbou Ochrany človeka a prírody (OČAP).  Osobitnou formou vyučovania OČAP sú účelové cvičenia, ktorých sa zúčastnili triedy 1. a 2. ročníka.  4. októbra 2018 sa všetky triedy zúčastnili výstupu na Pustý hrad, ktorý je situovaný nad sútokom rieky Hron a Slatina.  O deviatej hodine sa študenti svojim tempom v doprovode svojich triednych učiteľov a p. p. Kvasovej vybrali náučným chodníkom. Počas túry sa každý zastavil pri informačných tabuliach, kde sa dozvedeli informácie nielen o výstavbe hradu, ale aj o faune a flóre danej lokality. Prvú krátku prestávku si dali pri Dolnom hrade, kde mali možnosť sledovať prebiehajúci archeologický výskum južnej línie jeho opevnenia. Ďalšiu hodinovú prestávku si všetci urobili na Hornom hrade. Niektorí navštívili Pustý hrad prvýkrát, tak sa im naskytol jedinečný pohľad na mesto Zvolen a okolité pohoria. Pri ceste domov sa ešte zastavili pri minerálnom prameni Červený medokýš, ktorý vyviera pod Pustým hradom. Študenti mali možnosť osviežiť  sa čistou pramenistou vodou priamo z prírody.

Mgr. Oľga Gajdošíková

 

Pustý Hrad 2018

Pridaj komentár