Plán pracovných porád a rád

                                                    

            GYMNÁZIUM  ANDREJA SLÁDKOVIČA  KRUPINA
M. R. Štefánika 8, 963 01 KRUPINA

tel.: 045 / 55 19 212, e-mail gaska@gymsladka.sk

 

 

Plán pracovných porád a pedagogických rád v školskom roku 2020/2021

 

 

  1. august 2020 – organizačné zabezpečenie školského roka

 

  1. október 2020 – prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

 

  1. november 2020 – hodnotiaca porada – hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I. štvrťrok

 

  1. január 2021 – klasifikačná porada – klasifikácia prospechu, dochádzky a správania žiakov v I. polroku, organizácia maturitných skúšok

 

  1. apríl 2021 – hodnotiaca porada – hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za III. štvrťrok, organizácia prijímacieho konania

 

  1. máj 2021 – klasifikačná porada – klasifikácia za II. polrok pre maturitný ročník

 

  1. jún 2021 – klasifikačná porada – klasifikácia prospechu, dochádzky a správania žiakov za II. polrok

 

 

Maturitná skúška 2021:

 

Riadny termín EČ + PFIČ sa uskutoční z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra marca 2021 (utorok)
  • anglický jazyk marca 2021 (streda)
  • matematika marca 2021 (štvrtok)

 

 

Ústna maturitná skúška:                                           24. – 28. máj 2021

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close