Plán pracovných porád a rád

                                                    

            GYMNÁZIUM  ANDREJA SLÁDKOVIČA  KRUPINA
M. R. Štefánika 8, 963 01 KRUPINA

tel.: 045 / 55 19 212, e-mail gaska@gymsladka.sk

 

 

Plán pracovných porád a pedagogických rád v školskom roku 2021/2022

 

 

31. august 2021 – organizačné zabezpečenie školského roka

 

7. október 2021 – prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

 

16. november 2021 – hodnotiaca porada – hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za I. štvrťrok

 

27. január 2022 – klasifikačná porada – klasifikácia prospechu, dochádzky a správania žiakov v I. polroku, organizácia maturitných skúšok

 

12. apríl 2022 – hodnotiaca porada – hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za III. štvrťrok, organizácia prijímacieho konania

 

10. máj 2022 – klasifikačná porada – klasifikácia za II. polrok pre maturitný ročník

 

23. jún 2022 – klasifikačná porada – klasifikácia prospechu, dochádzky a správania žiakov za II. polrok

 1. júl 2022 – záverečná, hodnotiaca porada

 Maturitná skúška 2022: 

Riadny termín EČ + PFIČ sa uskutoční z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra           15. marca 2022 (utorok)
  • cudzie jazyky                                         16. marca 2022 (streda)
  • matematika                                             17. marca 2022 (štvrtok)

 Ústna maturitná skúška:                   od 23. mája 2022 do 22. júna 2022

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close