DSC00179

Sládkovič

„Spievajže, sestra, spievaj mi, moja,
ale hlasom matky tvojej,
mňa len slovenské hlasy ukoja,
tými dušu moju ovej!

Spievajže, moja, spievaj, oj, spievaj
o krásach rodného kraja
a zápalom tých krás porozhrievaj
chladnúce prsia šuhaja!“

Andrej Sládkovič : Prosba

 

Dnes  uplynulo dvesto rokov od narodenia  nášho veľkého rodáka Andreja Braxatorisa Sládkoviča.  Autora najkrajšej ľúbostnej básne  Marína , ktorého meno už 25 rokov nesie naše Gymnázium. Svetlo sveta uzrel v malom domčeku v strede nášho malebného mesta. Narodil sa do rodiny učiteľa a literáta, dostal skvelé vzdelanie, ktorého základy získal na piaristickom gymnáziu v Krupine . V štúdiách pokračoval vo vzdelávaní na vtedy najlepších školách Európy. Získal rozhľad mladého osvieteného  evanjelického kňaza, ktorý mal pevné morálne zásady. Miloval svoju lásku Marínu, ale miloval aj svoj národ. Žil v pohnutých časoch meniacej sa Európy, to čo prežíval nám zanechal vo svojej básnickej tvorbe .

Naše gymnázium nesie hrdo meno  veľkého rodáka, vychováva mladých ľudí v duchu slobody, lásky k domovine, k morálnym hodnotám, hodným človeka 21. Storočia . Tak naplňuje odkaz, ktorý nám Andrej Sládkovič zanechal. Som veľmi rada, že aj v dnešnej dobe sú medzi študentmi nášho gymnázia milovníci poézie, literatúry, ale aj mladí básnici, ktorí nesú pomyslenú štafetu nášho najväčšieho básnika.

Dnes som si nášho veľkého rodáka uctila položením venca k jeho pomníku v parku Andreja Sládkoviča. Bolo to  v mene Vašom milí študenti, v mene svojich kolegýň a kolegov našej školy.

Bolo to v  mene všetkých študentov a pedagógov stredných škôl v Krupine.

Verím, že keď pominie táto mimoriadna situácia, ktorá nám bráni sa stretávať a spoločne prežívať dôležité udalosti nášho života, sa spoločne stretneme pri pamätníku Andreja Braxatorisa Sládkoviča, aby sme si spoločne uctili nášho veľkého rodáka.

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka GAS

 

Sládkovič 2020

Pridaj komentár