P1090062

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

25. mája 2018 si maturanti Gymnázia A. Sládkoviča po namáhavom a vyčerpávajúcom týždni slávnostne prevzali maturitné vysvedčenie. Stresujúci maturitný týždeň študenti ukončili poslednou návštevou svojej „alma mater“. V ranných hodinách sa stretli so svojou triednou p. p. Izákovou, ktorá im odovzdala koncoročné vysvedčenia. Následne ich kroky smerovali na Mestský úrad v Krupine, kde im boli slávnostné odovzdané aj maturitné vysvedčenia z rúk triednej pani profesorky. Ku gratulácii sa pridala aj zastupujúca pani riaditeľka Mgr. Anna Borbuliaková a primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. V závere pani riaditeľka ocenila za vzornú dochádzku počas štvorročného štúdia študenta Christiána Lendvaya, Tomáša Kohúta za výborný prospech a reprezentáciu školy a Šimona Dlhopolca za výborný prospech.

Všetkým prajeme veľa šťastia v ďalšom štúdiu.

Mgr. Oľga Gajdošíková

 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

 

Pridaj komentár