100609251_3274433975913514_962306350589673472_o

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 4.G

25. máj bol našim posledným slávnostným dňom na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Včera sme od pani riaditeľky a triednej pani profesorky získali naše oficiálne maturitné vysvedčenia. Tie odzrkadlili naše vedomosti za 4 roky štúdia na gymnáziu. Všetci sme boli spokojní so svojimi známkami. Slávnostný obrat, ktorý sa odohral v parku Andreja Sládkoviča, spestrili aj naši maturanti Kristína Ondrisková hrou na gitare a emotívnym spevom a Miroslav Ištván s kontroverznou básňou o pandémii, vhodnej pre toto obdobie. V školskom roku 2019/2020 boli odmenení aj mnohí maturanti za ich zásluhy, úspechy, pomoc škole a aktívnosť.Ďakujeme veľmi pekne za príjemný deň a slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení.

 

Miroslav Ištván, študent 4.G

Vám milí naši maturanti prajeme všetko dobré na novej etape Vášho života. Prajeme Vám, aby ste na nej stretli ľudí, ktorí Vás nasmerujú, ktorí Vám pomôžu a nikdy Vás nesklamú. Ak Vás aj postretne sklamanie, či pád, želáme Vám, aby Vás to urobilo silnejšími a odolnejšími. Prajeme Vám na novej “Alma mater” veľa úspechov, aby ste tam zanechali stopu, akú ste zanechali aj v našich srdciach. Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám pred 4 rokmi dali, veríme, že naše gymnázium Vám navždy ostane v srdci aj s nami. Veľa šťastia praje pedagogický zbor.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 4.G

Pridaj komentár