Študentská akcia „Deň Materinského jazyka“ bola ocenená

Dnes sme dostali potešiteľnú správu  ohľadom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý naši žiaci stredných škôl  zorganizovali v meste Krupina . Určite si mnohí obyvatelia  a návštevníci Krupiny , spomenú na mladých ľudí, ktorí Vám dňa 21.2.2020 za verš z básne od nášho rodáka Andreja Sládkoviča, darovali sladkú odmenu. Teraz sa  odmena za mimoriadne nápaditú akciu, dostala žiakom a učiteľom z obidvoch stredných škôl.

Dnes sme dostali nasledujúci mail:

„Dobrý deň,

            chceme sa Vám úprimne poďakovať za to, že ste sa aktívne a originálnym spôsobom zapojili do osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka a poslali nám inšpiratívnu informáciu, ako ste si tento deň pripomenuli na Vašej škole.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa rozhodlo Váš príspevok zverejniť na svojom webovom sídle – v časti „Čitateľská gramotnosť“ 

https://www.minedu.sk/citatelska-gramotnost/

Žiaľ, bez fotografií žiakov, aby sme dodržali nastavené pravidlá GDPR (ochrana osobných údajov).

Na záver ešte raz ďakujeme za vynaložené úsilie a prajeme každému žiakovi aj učiteľovi najmä pevné zdravie, odvahu a trpezlivosť, ktorú v týchto náročných časoch azda najviac potrebujeme.

S pozdravom

 odbor základných škôl / sekcia regionálneho školstva

 Ministerstvo školstva ,Vedy, Výskumu a Športu Slovenskej republiky.“

 

Verím, že  táto správa Vás  všetkých ,ktorí ste sa podieľali na hore  uvedenej akcii poteší a povzbudí do ďalších dní v tejto mimoriadne ťažkej dobe.

So želaním pevného zdravia a radosti z dobre vykonaného diela Vaša riaditeľka

Anna Borbuliaková.

Gymnázium AS-SOŠO-Krupina

Gymnázium AS-SOŠO-Krupina-LETÁK K PODUJATIU

Pridaj komentár