Svetlana Botlová

ÚSPEŠNÝ POSTUP SVETLANY DO USA

18. – 20. apríla 2018  sa naša študentka Svetlana Botlová zúčastnila celoštátneho kola 52. ročníka Biologickej olympiády, ktorá sa konala v Bratislave. Svetlana na súťaži obhajovala prácu, v ktorej morfologicky a cytologicky analyzovala invázne krídlatky rodu Fallopia v Krupinskej planine. Najväčším ocenením bolo pre Svetlanu ako aj pre celú našu školu jej prvenstvo. Následne bola zaradená medzi uchádzačov o postup na medzinárodnú súťaž, ktorá sa tento rok má konať v Spojených štátoch amerických. Tento týždeň sme sa dozvedeli vynikajúcu správu o jej postupe na GENIUS OLYMPIAD 2019, ktorá sa tento rok bude konať v dňoch od 17. – 22. júna 2019 v americkom meste Oswego v štáte New York. Tohtoročná súťaž plánuje privítať až 1400 študentov z celého sveta.  Úroveň a kvalita podaných projektov sa každoročne zvyšuje, porota mala veľmi ťažkú úlohu. Nakoniec vybrali 789 projektov z 1469 žiadateľských projektov, čo je približne 53% . Projekty si podalo až 74 štátov, pričom z USA bolo podaných až 403 projektov, Kirgizsko 117 projektov, Tadžikistan 56 projektov, Južná Kórea 53 projektov …. Zo Slovenska postúpili len 2 študenti. Naša Svetlana súťaží v oblasti „Science – Ecology and biodiversity“, v celkovej kategórii „Science“ bolo podaných až 842 projektov.  Oblasť „Ecology and biodiversity“ zahŕňa štúdium rastlinných a živočíšnych populácií, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a vzťahy medzi organizmami. Ako sa organizmy týkajú ich životného prostredia a zdrojov potravy, a to tak vo veľkých, ako aj v malých mierkach.  Počas pobytu budú mať študenti bohatý program, ich hlavnou úlohou bude obhajoba ich prác, samozrejme, že usporiadatelia mysleli aj na voľnočasové aktivity. Najzaujímavejšou časťou bude návšteva Niagarských vodopádov.

Sme veľmi radi a sme hrdí, že práve naša študentka môže reprezentovať malú školu vo veľkom.

Všetci našej Sveti budeme držať palce.

Mgr. Oľga Gajdošíková

 

https://www.youtube.com/watch?v=KVivnlsmgpo

Zdroj informácii: https://www.geniusolympiad.org/

Preložila: Mgr. Oľga Gajdošíková

Zdroj foto a video: https://www.geniusolympiad.org/

 

31120672_10211968156303654_6577205186429714432_n

140617_geniusolympiad_0323

Pridaj komentár