Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov

  Projekt: Školská mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov.  Školská mediácia je dôležitým nástrojom na školách,  na prevenciu proti sociálnopatologickým javom. Pomocou nej  naučíme žiakov  ako sa brániť, proti nežiadúcemu správaniu sa zo strany  agresorov. Zlepšíme správanie žiakov a pedagogických zamestnancov školy navzájom. Naučíme  žiakov akceptovať inakosť ľudskej osobnosti. Pomocou nej  v prostredí našej školy … Čítať ďalej Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov