Školská jedáleň

Výdaj obedov

od 11:30 do 11:55   žiaci gymnázia

od 12:00 do 12:30  zamestnanci

od 12:30 do 14:00 žiaci SOŠOaS

Oznam pre stravníkov

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné deň vopred, resp. ráno do 7.30 hod.  Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Denný poplatok za odobraté jedlo je 1,91 €, mesačne 36,29 €.

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci na číslo účtu:  SK 34 8180 0000 0070 0039 1111

Rozpis stravnej  jednotky:

Stravná jednotka je   1,91 Eur

Hodnota potravín je   1,41 Eur

Režijné náklady sú   0,50 Eur

Spolu: 1,91 t.j. mesačne   36,29 Eur

Tel. 045-5512632, vedúca školskej jedálne:  Bc. Andrea Hroncová

Prihláška na stravovanie

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close