Rozvrh hodín – šk. rok 2017/2018

Triedy
Učitelia

Triedy

 

1G 0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok ANJ GEG DEJ MAT FYZ SJL ETV

 

Utorok MAT BIO SJL CHE INF TSV NEJ
Streda NEJ

 

GEG SJL INF ANJ NAV
Štvrtok UKL MAT DEJ ANJ FYZ NEJ  

 

Piatok TSV BIO CHE MAT UKL

 

OBN

 

2G 0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok NEJ

INF

TSV MAT RUJ

INF

ANJ GEG ETV
Utorok SJL RUJ

INF

NEJ

INF

MAT DEJ ANJ BIO
Streda BIO MAT ANJ CHE FYZ OBN

 

NAV

 

Štvrtok MAT SJL TSV RUJ

NEJ

OBN GEG

 

Piatok FYZ

 

DEJ SJL BIO CHE ANJ

 

3G 0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok MAT NEJ

INF

SJL ANJ INF

RUJ

FYZ
Utorok NEJ

INF

MAT ANJ RUJ

INF

TSV

KAJ

CHE TSV

KAJ

Streda SJL NEJ

INF

RUJ

INF

MAT SED

SEB

ANJ SEF

SEG

Štvrtok TSV

KAJ

TSV

KAJ

MAT FYZ DEJ BIO
Piatok ANJ SJL MAT DEJ

 

SPS

SEC

CHE

 

4G 0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok SEF

SPS

SEF

SPS

ANJ

NEJ

UKL SJL RUJ

ANJ

Utorok RUJ

ANJ

NEJ

ANJ

SEM

SEB

SED

SJL MAT SEC

SEN

SEG

Streda TSV

KAJ

TSV

KAJ

SEM

SEB

SED

RUJ

ANJ

SJL SEC

SEN

SEG

SEN
Štvrtok SJL PYE LIS UKL NEJ

ANJ

SEF

SPS

ANJ

MAT1

 

Piatok SEC

SEG

TSV

KAJ

TSV

KAJ

LIS ANJ

MAT2

SEM

SEB

SED

Učitelia

 

PaedDr. Anna Fedešová

0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok

 

Utorok

 

I.G

BIO

IV.G

SEB

I.G

CHE

IV.G

SEC

II.G

BIO

Streda II.G

BIO

IV.G

SEB

II.G

CHE

III.G

SEB

IV.G

SEC

Štvrtok

 

Piatok IV.G

SEC

I.G

BIO

I.G

CHE

II.G

BIO

II.G

CHE

IV.G

SEB

 

 

Mgr. Oľga Gajdošíková

  0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok I.G

GEG

I.G

DEJ

IV.G

UKL

II.G

GEG

Utorok IV.G

SED

II.G

DEJ

IV.G

SEG

Streda I.G

GEG

IV.G

SED

III.G

SED

IV.G

SEG

III.G

SEG

Štvrtok I.G

UKL

IV.G

PYE

I.G

DEJ

IV.G

UKL

III.G

DEJ

II.G

GEG

Piatok IV.G

SEG

II.G

DEJ

III.G

DEJ

I.G

UKL

IV.G

SED

 

RNDr. Viera Holíková

0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok III.G

MAT

2G

MAT

1G

MAT

Utorok I.G

MAT

III.G

MAT

IV.G

SEM

II.G

MAT

IV.G

MAT

Streda

 

II.G

MAT

IV.G

SEM

III.G

MAT

Štvrtok II.G

MAT

I.G

MAT

III.G

MAT

III.G

BIO

IV.G

MAT1

Piatok

 

III.G

MAT

I.G

MAT

IV.G

MAT

IV.G

SEM


Mgr. Janka Izáková

0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok IV.G

SEF

IV.G

SEF

I.G

FYZ

III.G

FYZ

Utorok III.G

CHE

Streda II.G

FYZ

III.G

SEF

Štvrtok III.G

FYZ

I.G

FYZ

IV.G

SEF

Piatok II.G

FYZ

III.G

SEC

III.G

CHE

 


Mgr. Adriana Korčoková

0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok I.G

ANJ

IV.G

ANJ

III.G

ANJ

II.G

ANJ

IV.G

ANJ

Utorok IV.G

ANJ

IV.G

ANJ

III.G

ANJ

III.G

KAJ

II.G

ANJ

III.G

KAJ

Streda IV.G

KAJ

IV.G

KAJ

II.G

ANJ

IV.G

ANJ

I.G

ANJ

III.G

ANJ

Štvrtok III.G

KAJ

III.G

KAJ

I.G

ANJ

IV.G

ANJ

IV.G

ANJ

Piatok III.G

ANJ

IV.G

KAJ

IV.G

KAJ

IV.G

ANJ

II.G

ANJ

 

PaedDr. Oľga Kvasová

0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok II.G

TSV

II.G

RUJ

III.G

RUJ

IV.G

RUJ

I.G+II.G

ETV

Utorok IV.G

RUJ

II.G

RUJ

III.G

RUJ

III.G

TSV

I.G

TSV

III.G

TSV

Streda IV.G

TSV

IV.G

TSV

III.G

RUJ

IV.G

RUJ

Štvrtok III.G

TSV

III.G

TSV

II.G

TSV

II.G

RUJ

 

Piatok I.G

TSV

IV.G

TSV

IV.G

TSV

 

Bc. Peter Láslo

0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok II.G

INF1

III.G

INF1

II.G

INF2

III.G

INF2

Utorok III.G

INF1

II.G

INF1

II.G

INF2

III.G

INF2

I.G

INF

IV.G

SEN

Streda III.G

INF1

III.G

INF2

I.G

INF

IV.G

SEN

IV.G

SEN

Štvrtok

 

Piatok

 

 

 

Mgr. Martina Sladkovská

0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok II.G

NEJ

III.G

NEJ

IV.G

NEJ

Utorok III.G

NEJ

IV.G

NEJ

II.G

NEJ

I.G

NEJ

Streda I.G

NEJ

III.G

NEJ

Štvrtok II.G

NEJ

IV.G

NEJ

I.G

NEJ

Piatok  

 


Mgr. Karol Vereš

0 1 2 3 4 5 6 7
Pondelok IV.G

SPS

IV.G

SPS

III.G

SJL

IV.G

SJL

I.G

SJL

Utorok II.G

SJL

I.G

SJL

IV.G

SJL

Streda III.G

SJL

I.G

SJL

 

IV.G

SJL

II.G

OBN

Štvrtok IV.G

SJL

II.G

SJL

IV.G

LIS

II.G

OBN

IV.G

SPS

Piatok III.G

SJL

II.G

SJL

IV.G

LIS

III.G

SPS

I.G

OBN

 

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close