SOČ

Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť študentov, ktorí sa chcú stať aktívnymi, rozvíjať vlastné nápady a realizovať ich. Cieľom SOČ je podporovať cieľavedomú prácu študentov, rozvíjať ich tvorivé odborno – teoretické a odborno-praktické schopnosti, upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky,  viesť žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Súťaž Stredoškolská odborná činnosť sa organizačne člení na školské, obvodné, regionálne a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou prehliadkou súťaže. V našom Banskobystrickom kole sa zo školského kola postupuje priamo do krajského kola. Z každej kategórie môžu postúpiť do vyššieho kola najviac dve práce. Práce je nutne spracovať písomne. Maximálny rozsah práce je 25 strán. Obhajoba práce je ústna a trvá 10 min, študenti obhajujú svoju prácu buď pri vlastnej posterovej alebo powerpointovej prezentácii.

Prácu môžu robiť jednotlivci alebo dvojice. Maximálny počet študentov je 3. Obhajovať prácu na súťažiach však môže len 1 študent, ktorý bude označený ako autor, ďalší budú vedení ako spoluautori. V praxi to znamená, že ak prácu robili napr. dvaja študenti a postúpia na krajské kolo, len jeden z nich bude obhajovať prácu a diskutovať s porotou a tiež dostanú len jednu bagetu na obed J.

Súťaž SOČ sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, ekonomiky, ekológie, spoločenských a humanitných vied, histórie, kultúry, umenia, politológie, právnych vied a iných.

Prehľad odborov:

 • Informatika
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chémia
 • Potravinárstvo
 • Biológia
 • Geológia
 • Geografia
 • Geodézia
 • Zdravotníctvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Lesné hospodárstvo
 • Vodné hospodárstvo
 • Ekológia a tvorba krajiny
 • Strojárstvo, hutníctvo
 • Doprava
 • Odevná , textilná tvorba a doplnky
 • Elektrotechnika a energetika
 • Mikroprocesorová a výpočtová technika
 • Telekomunikačná technika
 • Elektronika
 • Učebné pomôcky
 • Didaktická technika
 • Ekonomika a riadenie
 • Stavebníctvo, architektúra
 • Priemyselný dizajn
 • Pedagogika, psychológia
 • Sociológia, politológia a právne vedy
 • Problematika voľného času
 • Kultúra a umenie
 • Filozofia
 • História

Viac informácii nájdete na www.siov.sk

 

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. V prípade, že súhlasíte s ich používaním, prosím udeľte nám súhlas Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close