Comenius

„Urobme zo žiakov aktérov spravodlivejšieho sveta“

V našom projekte vychádzame z písomných pripomienok ústavného zákona UNESCO: „Vojny sa rodia v mysliach ľudí, teda tam musia vzniknúť i myšlienky na ochranu mieru.“

Chceme realizovať túto myšlienku mieru a spravodlivého sveta prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, založenej na rešpektovaní takých hodnôt ako sú: kultúrna a hospodárska rozmanitosť, tolerancia hendikepovaných, solidarita s ľuďmi v núdzi, sociálna a ekonomická spravodlivosť, rovnosť pohlaví – žena.

Dúfame, že tieto ciele dosiahneme i prostredníctvom pomoci našim študentom lepšie pochopiť ich vlastnú identitu a identitu partnerských krajín: kultúru, každodenný život, ekonomika, kultúrne dedičstvo.

Prostredníctvom rôznorodého prístup, sa budú žiaci učiť sa učiť, chápať svet okolo seba fungovať v zjednotenej Európe, pracovať v tímoch a chopiť sa iniciatívy (napr. ako organizovať, stanoviť ciele, realizovať činnosti, ktoré si vybrali spoločne, vedieť si správne vybrať).

Budú mať príležitosť v praxi využívať jazyky, ktoré sa učia (angličtina, francúzština) a učiť sa nové jazyky (španielčina, slovenčina, portugalčina), čo zvýši ich motiváciu k štúdiu týchto jazykov a táto skutočnosť zároveň poukáže na dôležitosť učenia pre každodenný život.

Budú používať TICE (informačné a komunikačné technológie) na komunikáciu a vytvorenie konečného výrobku: DVD zobrazujúce všetky činnosti, reflexie a hodnotenia študentov, pokrývajúce celý projekt. Stanú sa tak aktérmi v spravodlivejšom svete.

Naši študenti pochádzajú z rôznych prostredí: športovci, študenti elitnej školy, prisťahovalci, utečenci, siroty Európy (rodičia odišli do zahraničia kvôli práci), a najmä z rôznych krajín, čo projekt obohacuje. V niektorých partnerských krajinách študenti odchádzajú zo školy pred dovŕšením štúdia kvôli rôznym dôvodom.

Preto chceme zvýšiť motiváciu našich študentov učiť sa, otvoriac im pohľad na nové obzory. Budeme sa pokúšať urobiť z nich aktérov spravodlivejšieho sveta tým, že im umožníme vykonávať užitočné práce v rámci skupinovej činnosti, smerujúcej k ich vlastnej aktivite a rozvoju. Náš projekt sa teda bude zameriavať na rôznorodosť študentov, spoločnú prácu so zreteľom na rozmanitosť a sociálny mix.

Projekt umožní inštitúciám posilniť európsky rozmer ich vzdelávacích činností a zvýši ich vzdelávaciu hodnotu v miestnych komunitách.

Účasť našich inštitúcií v európskych partnerstvách môže pomôcť našim študentom pochopiť a aktívne sa zúčastňovať na projekte, ktorý podporuje učenie sa a pochopenie iných jazykov a kultúr, čo v konečnom dôsledku vedia k chápaniu iných.

Ciele a stratégie partnerstva

Konkrétne ciele partnerstva

 • Podporovať občiansku angažovanosť mladých ľudí tým, že učenie im umožní účinne sa zapojiť do ich komunity a vedie ich k aktivitám smerujúcim k vytvoreniu spravodlivejšieho a istejšieho sveta.
 • Vzdelávať študentov a občanov v otázkach spravodlivého obchodu.
 • Vložiť mladým do rúk prostriedky, ktoré im umožnia stať sa aktérmi zmien a “multiplikátormi” v ich škole.

Ciele pre študentov a pedagógov

 • Stať sa európskym občanom: objavenie iných krajín, zvykov, kultúr, jazyka, rôznych vzdelávacích systémov. Následne môžu pracovať a upevňovať európsku spoluprácu.
 • Získať certifikát Europass-mobilita.
 • Porozumieť tolerancii a solidarite.
 • Zlepšiť multilinguistické kompetencie
 • Vedieť používať prostriedky informačnej techniky.

Ciele pre školu

 • Zúčastniť sa otvoreného projektu s viacerými európskymi školami a spolupracovať s ostatnými inštitúciami.
 • Rozvíjať tímovú spoluprácu pedagógov a administratívnych pracovníkov.
 • Nadviazať spoluprácu s miestnymi inštitúciami.
 • Rozvíjať zručnosti v projektovom riadení.

Stránka projektu: http://comenius.gymsladka.sk

Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíš, že ich môžeme používať. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close