257963658_10216269153561346_8298550301114838058_n

Aktivity Environ projektu

V rámci nášho Environ projektu : „Konáme v oblasti zmeny klímy .“ (ClimaEdu).

Žiaci GAS Krupina, SOŠOaS Krupina, spoločne so žiakmi  Základnej školy J. C. Hronského,  dňa 15. 11. 2021 vysádzali v parku základnej školy dreviny a rastliny na budovanie parkovej zelene školy.

Aktivity Environ projektu

Pridaj komentár