oznam

Od 12.10.2020 sa prechádza na dištančné vzdelávanie

Od 12.10.2020 sa v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza na dištančné vzdelávanie. Prosíme študentov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali oznamy na stránke školy a stránku EduPage školy

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

Pridaj komentár