DSC_0810

OLYMPIJSKÝ DEŇ 2018

1.    júna sa oslavuje nielen Deň detí, ale tento rok Medzinárodný olympijský výbor vyhlásil tento deň aj za Olympijský deň 2018.  SOŠOaS a Gymnázium A. Sládkoviča sa do tejto aktivity zapojili po druhýkrát. Aj tento rok si mohli študenti zmerať svoje fyzické schopnosti v rôznych disciplínach, ktoré pre nich pripravil p.p. Marek Janek.  Z kolektívnych športov si mohli študenti vybrať minifutbal, volejbal, preťahovanie lanom a florbal. Z individuálnych disciplín si mohli zasúťažiť v disciplínach ako hod granátom, streľbu na terč, silový trojboj a veslovanie. Takmer štyri hodiny športových aktivít dalo mnohým študentom zabrať, pretože niektorí sa zúčastnili viacerých disciplín. Najaktívnejšou športovkyňou dňa bola Stanka Zelenčíková (študentka 3.G), ktorá si zašportovala v najväčšom počte disciplín. Obidve školy sa striedali na zlatej a striebornej priečke. Výkony v kolektívnych športoch boli vyrovnané. Našim študentkám sa darilo vo volejbale a florbale, kde obsadili prvú priečku. V individuálnych športoch boli chlapci a dievčatá úspešní vo veslovaní, dievčatá v hode granátom, chlapci v silovom trojboji. V závere boli všetci víťazi ocenení pani riaditeľkou Mgr. Annou Borbuliakovou a p. p. Mgr. Marekom Janekom medailou a vecnými cenami. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami. A aby študenti neodišli domov hladní, v závere na každého čakal guláš a sladký koláčik. Ďakujeme Študentským radám pri GAS a SOŠOaS, ktorí sa postarali o vecné ceny. Ďakujeme pedagógom za dozor na jednotlivých stanovištiach.

Mgr. Oľga Gajdošíková

 

OLYMPIJSKÝ DEŇ 2018

Pridaj komentár