oznam

V Y H L Á S E N I E

Vedenie Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine informuje rodičov, že podniklo všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečilo žiakov proti šíreniu nákazy koronavírusu v zmysle pokynov Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pokynov zriaďovateľa – Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nie je dôvod na šírenie poplašných správ a paniky, nakoľko pedagogickí zamestnanci ani žiaci školy, ktorí boli počas prázdnin na dovolenke v zahraničí, neprejavujú príznaky ochorenia horných dýchacích ciest. V zmysle pokynov si budú títo zamestnanci a žiaci kontrolovať svoj zdravotný stav po dobu 14 dní.

Podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nie je dôvod na ich izoláciu a vylúčenie z vyučovacieho procesu.

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková
riaditeľka školy

Pridaj komentár