Vyučovanie prostredníctvom metódy EDU SCRUM v roku 2018/19

Gymnázium A. Sládkoviča v Krupine bolo vybraté ako jedna z pilotných škôl BBSK, kde sa bude v školskom roku 2018/19 prostredníctvom metódy EDU SCRUM vyučovať v predmetoch informatika, biológia, fyzika, matematika – programovanie Android, genetika, DNA a nanotechnológie. Uvedené témy odprednášajú odborníci z praxe. Záštitu nad celým vzdelávaním prevzalo OZ HARPÚNA, ktore tento projekt pilotovalo na ZŠ v Žilinskom samosprávnom kraji.
Veríme, že realizácia projektu prispeje k skvalitneniu vzdelávania na našom gymnáziu. Viac o vzdelávaní nájdete na stránkach OZ Harpúna.

http://cms.harpuna.sk/?page_id=16

Predseda OZ HARPÚNA p. Michal Hybský je absolvent GAS Krupina.

Mgr. Anna Borbuliaková

Pridaj komentár