20180424_105348

Dejepisná súťaž 1. miesto

Dňa 24.4. 2018 sa traja študenti z 1. ročníka, Matúš Pántik, Betka Tomašovicová a Roman Strehár, zúčastnili už 5. ročníka dejepisnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny. Súťaž saonala v Kine Kultúra v Krupine pod záštitou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, mesta Krupina a Centra voľného času Krupina. Súťažili dve kategórie, základné a stredné školy. Na súťažiacich čakali 3 kolá, v ktorých boli preverení z vedomostí z II. svetovej vojny v Európe a vo svete, z dejín II. svetovej vojny na Slovensku a dejín SNP. Srdečne gratulujeme našim študentom k 1. miestu a postupu na obvodné kolo, ktoré sa bude konať 4.5. 2018 vo Zvolene.

Mgr. Oľga Gajdošíková
Dejepisná súťaž 1. miesto

Pridaj komentár