pizap.com15222652325111

DEŇ UČITEĽOV 28. marca 2018

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Dnešný sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť, obetu a  úctu naše poďakovanie. Práve dnes si študenti pripomenuli tento sviatok a prekvapili svojich pedagógov.  Študentka Diana Gregáňová poďakovala každému pedagógovi za ich trpezlivosť, ochotu a pochopenie, ktoré do svojho povolania dennodenne vkladajú. Je to práca, ktorú nemôže hocikto vykonávať. Vyžaduje si veľa úsilia, ústretovosti a najmä lásky. V mene všetkých sa študenti poďakovali za každú chvíľku strávenú s nimi.  Za všetko, čo študentov už naučili a za všetko, čo ich ešte len naučia. Miroslav Ištván a Kristína Odrisková (študenti 2. G) zarecitovali každému vyučujúcemu báseň z pera našej študentky Kristíny Ondriskovej.  V závere Matúš Haluz a Diana Gregáňová (študenti 2.G) obdarovali každého vyučujúceho kvietkom a ďakovným listom.

Mgr. Oľga Gajdošíková

 

DEŇ UČITEĽOV 28. marca 2018

Pridaj komentár