51133964_951908151675684_7522434588136701952_n

LEAD UP 2019

Lead Up je mentorský program určený aktívnym žiakom stredných škôl, ktorí majú ambíciu zlepšovať sa pod vedením skúseného mentora. Profesionálny mentor je neoceniteľný zdroj vedomostí a skúseností. Je to práve mentor, kto môže pomôcť uchopiť talent a stať sa lídrom. Tento rok sa koná už 5. ročník tohto projektu. Sme veľmi radi, že aj naši študenti budú tento rok jeho súčasťou. Svetlana Botlová (študentka 4.G) sa bude venovať téme: Mladá vedkyňa – výzva – oplatí sa mi to? Zlepšenie komunikácie s cieľom uplatniť výsledky práce medzinárodne. Jej mentorkou bude KATARÍNA RENTKOVÁ (odborná asistentka na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre ekonómie a financií, momentálne pôsobí aj ako študijná poradkyňa pre zahraničných študentov študujúcich na Fakulte management UK). A Miroslav Ištván (študent 3.G) sa bude venovať téme: Príprava a tréning kompetencie pre povolanie redaktor, moderátor – ako začať, čo rozvíjať, sprostredkovanie príležitosti, stanovenie si merateľných atribútov zlepšenia menteeho. Výsledkom Mirčiho prípravy bude diskusia o profesii na škole s jeho mentorkou KATARÍNOU BALÁŽIOVOU. Katarína Balážiová alias Becca pracuje ako redaktorka v rádiu EUROPA 2, zároveň pôsobí ako moderátorka v RTVS. Našim študentom držíme palce a veríme v ich osobnostný a profesijný rozvoj.

LEAD UP 2019

Pridaj komentár